מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפושYou
אלבום
Ofra Haza '97 (1997)
מידע
מילים
Ofra Haza and Bezalel Aloni
לחן
Ofra Haza, Bezalel Aloni and Frank Peterson
עיבוד
Frank Peterson
מילים

Late in life
You came to me
And you put a sign
On me

Late in life...
What remained of you
When you fell into
A trap of lies

You, you, you - only you, you, you
All your love
That I love
All your love

Like a man
Who plays the game
As a healing
For his pain

You played your game
Again and again
Crazy - insane
Deep in love

You, you, you - only you, you, you
All your love
That I love
All your love

You, you
Only you
Only you
You
Only you
Only you
Only you
Only you
All your love
That I love
All your love

עפרה חזה 1957 - 2000