מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש????
אלבום וחוץ מזה הכל בסדר (1976)
מידע
מילים
????? ?????
לחן
???? ??
עיבוד
???? ???
מילים

הלכת
שלומך האחרון לי אמרת בצינה
שכחת
בלכתך לי לקחת תפילתי האחרונה
הלכת

לא תשוב לראות בדידות חיוורוני
לא תשוב כסות מרעומי חידלוני
לא, לא אשמע עוד נקישותיך על דלתי הלאה
לא, לא אראה פעמיך, פעמיך בחדווה

הלכת
שלומך האחרון לי אמרת בצינה
שכחת
בלכתך לי לקחת תפילתי האחרונה
הלכת

לא תשוב לראות בדידות חיוורוני
לא תשוב כסות מרעומי חידלוני
לא, לא אשמע עוד נקישותיך על דלתי הלאה
לא, לא אראה פעמיך, פעמיך בחדווה

הלכת
שלומך האחרון לי אמרת בצינה
שכחת
בלכתך לי לקחת תפילתי האחרונה
הלכת
שלומך האחרון לי אמרת בצינה
שכחת
בלכתך לי לקחת תפילתי האחרונה
הלכת

עפרה חזה 1957 - 2000