מילות השירים

חזרה לרשימת האלבומיםחפש שיר
דיסקוגרפיהחיפוש???? ??? ??? ????
אלבום וחוץ מזה הכל בסדר (1976)
מידע
מילים
????? ?????
לחן
??? ??????
עיבוד
???? ???
מילים

מים עד ים
מכאן עד שם
אני כולי תפילה
אם כך יהיה
ועוד אחיה
אהיה אשר אהיה
קחו בסערה את הנשמה
מחאו כף אל כף
דבר מה קרה שהנשמה
עולה, עולה כמו כנף

וחוץ מזה הכל בסדר
בטוב וגם ברע
וחוץ מזה הכל בסדר
כי רע הוא לא נורא

וחוץ מזה הכל בסדר
בטוב וגם ברע
וחוץ מזה הכל בסדר
כי רע הוא לא נורא

מים עד ים
מכאן עד שם
אני נושא תפילה
תפילה תמה
תפילה זכה
תישא אותי אל על
קראו היום ובכל יום
לכל הבא הלום
ובצריחה שבשמחה
קראו, קראו שלום

וחוץ מזה הכל בסדר
בטוב וגם ברע
וחוץ מזה הכל בסדר
כי רע הוא לא נורא

וחוץ מזה הכל בסדר
בטוב וגם ברע
וחוץ מזה הכל בסדר
כי רע הוא לא נורא

מים עד ים
מכאן עד שם
אני כולי תפילה
אם כך יהיה
ועוד אחיה
אהיה אשר אהיה
קחו בסערה את הנשמה
מחאו כף אל כף
דבר מה קרה שהנשמה
עולה, עולה כמו כנף

וחוץ מזה הכל בסדר
בטוב וגם ברע
וחוץ מזה הכל בסדר
כי רע הוא לא נורא

וחוץ מזה הכל בסדר
בטוב וגם ברע
וחוץ מזה הכל בסדר
כי רע הוא לא נורא

עפרה חזה 1957 - 2000