הכי רומנטי בעיניי הוא זוג שנשוי עשרים שנה והוא עדיין מביא לה פרח
..................................... עפרה חזה
לציטוט הבא