מנסים ליצור יריבות ביני לבין ירדנה ארזי, דבר שכלל אינו נכון. מעולם לא היינו חברות באופן אישי, אלא חברות למקצוע בלבד, ואין בינינו כל טינה
..................................... עפרה חזה
לציטוט הבא