כל אישיות האדם מתעצבת בבית, תלויה בחום שהוא מקבל, וילדי ההומלסים, עם החלומות שהם בטח נושאים עימם עמוק בפנים, קורעים את הלב
..................................... עפרה חזה
לציטוט הבא