העתיד שלי בטוח. אני לא חיה באוויר. בצלאל דחף אותי לדאוג לעתידי. אני לא בזבזנית, חיה בצניעות ויש לי כל מה שאני רוצה
..................................... עפרה חזה
לציטוט הבא