אני מניחה, שבטווח הארוך ילדים יהיו הדבר האחד הממשי שיישאר לי. שהרי ההצלחה באה וחולפת
..................................... עפרה חזה
לציטוט הבא