היום לפני 38 שנים הופעה מועדון המערה, יפו

היום לפני 37 שנים הופעה מועדון נובמבר, יפו