היום לפני 36 שנים הופעה מועדון התיאטרון, חיפה

היום לפני 36 שנים הופעת פיתויים אורלי, לוד

היום לפני 35 שנים הופעת פיתויים דוד, הרצליה

היום לפני 34 שנים הופעה

היום לפני 33 שנים הופעת מלכת הקסמים בית החייל

היום לפני 31 שנים הופעה