היום לפני 38 שנים הופעה מועדון התיאטרון, חיפה

היום לפני 38 שנים הופעה מועדון התיאטרון, חיפה