היום לפני 38 שנים הופעה מועדון המערה, יפו

היום לפני 34 שנים צילומים למערב עד שחר בסיס נבטים, ליד ערד

היום לפני 31 שנים שמעון פרס מתארח, עפרה ואומנים שרים מסעדה בשכונת התקווה, תל-אביב