קורות חיים

* לתקציר קורות החיים

 

* לסיפור קורות חייה של עפרה חזה, בארבעה פרקים על פני 46 עמודים, הכולל ציטוטים, תמונות ועוד