עפרה חזה - דיסקוגרפיהKirya - 1992

Kirya

Innocent - A Requiem for Refugees

Daw Da Hiya

Mystery, Fate and Love

Horashoot - The Bridge

Don't Forsake Me

Barefoot

Trains of No Return

Take 7/8

עפרה חזה 1957 - 2000