עפרה חזה - דיסקוגרפיהDesert Wind - 1989

Wish Me Luck

Ya Ba Ye

Middle East

I Want to Fly

Slave Dream

Taw Shi

Mm'mma

In-Ta

Fatamorgana (Mirage)

Da'asa

Kaddish

עפרה חזה 1957 - 2000