עפרה חזה - דיסקוגרפיהמבחר להיטי עפרה חזה ולהקת סדנת תיאטרון שכונת התקווה עם הסולן: מיכאל סינוואני - 1983

???????

???? ??????

?? ?? ???

??? ???

??? ???

??? ?????

????? ??????

????? ??? ???? ?????

??? ??????

??? ??? ?????

??? ??????

???? ???????

עפרה חזה 1957 - 2000